Thông báo về Văn bản hợp nhất Thông tư 01/2007/TT-BKHCN
Người đăng tin: Đặng Thị Phương Chi Ngày đăng tin: 05/07/2018 Lượt xem: 65

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khi tiếp cận các quy định hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ đã tổng hợp, biên soạn và công bố bản hợp nhất Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các cá nhân, tổ chức được biết (Tải về tại đây)./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập