Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2018 (đợt 3)
Người đăng tin: Trần Ngọc Oanh Ngày đăng tin: 15/06/2018 Lượt xem: 42

Sau khi họp hội đồng tư vấn danh mục nhiệm KH&CN năm 2018, ngày 05 tháng 6 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2018 (đợt 3).

Theo đó, danh mục được phê duyệt gồm 04 nhiệm vụ đề xuất được Hội đồng tư vấn xem xét, lựa chọn trên cơ sở xét theo các tiêu chuẩn về tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn, khả năng ứng dụng và tính khả thi của đề xuất trong điều kiện thực tế hiện nay, cụ thể:

- Lĩnh vực Nông nghiệp - Môi trường: 03 nhiệm vụ

+ “Nuôi heo đen sinh sản trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” do Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng chủ trì thực hiện;

+ “Ứng dụng kỹ thuật tưới “ướt khô xen kẽ” của Viện Lúa quốc tế IRRI cho cây lúa tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Đà Nẵng chủ trì thực hiện;

+ “Mô hình chuyển giao ứng dụng sản xuất rau an toàn theo hướng hữu cơ tại vùng rau La Hường, quận Cẩm Lệ” do UBND quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng chủ trì thực hiện.

- Lĩnh vực Kỹ thuật, công nghệ: 01 nhiệm vụ

+ “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ điều hành công việc của UBND thành phố” do Cổng Thông tin Điện tử thành phố Đà Nẵng chủ trì thực hiện.

Ảnh: Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2018 (đợt 3)

  Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn thông báo đến các đơn vị được phê duyệt chủ trì nhiệm vụ để thực hiện các thủ tục triển khai đề tài.

                                                                                                                                                                                                         Ngọc Oanh

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập