Nghiệm thu đề tài "Kinh tế vỉa hè quận Hải Châu - Thực trạng và giải pháp"
Người đăng tin: Trần Ngọc Oanh Ngày đăng tin: 13/06/2018 Lượt xem: 35

Khu vực kinh tế phi chính thức đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Kinh tế vỉa hè là một bộ phận của khu vực kinh tế phi chính thức, tập trung phần lớn trong hai hình thức hoạt động: buôn bán và dịch vụ trên phạm vi của vỉa hè. Ở Việt Nam, kinh tế vỉa hè đã có lịch sử hơn 150 năm. Mặc dù hoạt động kinh tế vỉa hè đóng góp quan trọng vào ổn định thu nhập và đời sống của một bộ phận không nhỏ người dân, kinh tế vỉa hè thiếu quản lý cũng làm cho các thành phố đánh mất dáng dấp của một đô thị văn minh, hiện đại.

Năm 2014, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 quy định về “quản lí tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Trong đó, quận Hải Châu có 14/252 tuyến đường cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và cá nhân hoạt động thương mại và 9/252 tuyến đường cấm sử dụng vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng các tuyến đường bị lấn chiếm để để xe, buôn bán hàng rong, hàng vỉa hè từ nhiều năm qua, làm mất lối đi của người đi bộ và gây ảnh hưởng lớn đến mỹ quan đô thị thành phố Đà Nẵng… Ở một góc độ khác, người lao động hoạt động trong khu vực kinh tế vỉa hè phải đối mặt với điều kiện lao động hạn chế, thu nhập thấp và bấp bênh, một số quyền cơ bản không được đảm bảo.

Năm 2017, Sở Khoa học và Công thành phố Đà Nẵng đã ký hợp đồng với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng về việc thực hiện đề tài “Kinh tế vỉa hè quận Hải Châu - Thực trạng và giải pháp” do Tiến sĩ Bùi Ngọc Như Nguyệt làm chủ nhiệm đề tài.

Ảnh: Họp nghiệm thu đề tài Kinh tế vỉa hè quận Hải Châu - Thực trạng và giải pháp” 

tại Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng

Nội dung chính của đề tài là đề xuất giải pháp, mô hình cho phép duy trì hoạt động kinh tế vỉa hè trong điều kiện vẫn đảm bảo sinh kế cho người dân và các yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội cũng như văn hóa, văn minh đô thị trong điều kiện thực tế ở Đà Nẵng nói chung và quận Hải Châu nói riêng.

Đề tài đánh giá thực trạng kinh tế vỉa hè ở quận Hải Châu trên cơ sở phân loại ba nhóm đối tượng bán hàng trên đường phố:

      - Nhóm kinh doanh mặt tiền có sử dụng vỉa hè: Nhóm này đa phần có đăng ký kinh doanh (có thể là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh) và đăng ký sử dụng vỉa hè tạm thời để sản xuất, kinh doanh (kinh doanh ở các nhà mặt phố sử dụng vỉa hè làm không gian đệm để làm lối ra vào, chỗ để xe tạm hoặc mở rộng không gian kinh doanh hay các bãi để xe);

          - Nhóm buôn bán hàng hóa nhỏ lẻ trên vỉa hè: nhóm này đa phần không đăng ký kinh doanh nhưng có thể có đăng ký sử dụng vỉa hè tạm thời để cá nhân hoạt động thương mại (gồm các phương thức kinh doanh ngay trên vỉa hè như mua bán tạp hóa, vật dụng nhỏ lẻ, đồ ăn, thức uống …);

          - Nhóm lưu động/hàng rong/bán dạo: bao gồm những người buôn bán gánh hàng rong, xe đẩy hàng rong, bán dạo hoặc thực hiện các dịch đánh giày, bán vé số, chữa khóa, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác không có địa điểm cố định… Nhóm này thì không đăng ký kinh doanh và không đăng ký sử dụng vỉa hè.

         Đề tài đánh giá thực trạng về các loại hình, quy mô, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động…số lượng lao động, đặc điểm nhân khẩu học, điều kiện lao động, động cơ lao động, các vấn đề và thách thức gặp phải trong quá trình hoạt động....Mức độ tuân thủ quy định về quản  lý vỉa hè, an toàn vệ sinh thực phẩm, trật tự đô thị, đóng thuế (nếu có)...của các đối tượng thực hiện hoạt động kinh tế vỉa hè; Thực trạng quản lý nhà nước đối với kinh tế vỉa hè trên địa bàn quận Hải Châu; Các tác động (tích cực và tiêu cực) và phân tích các tồn tại, nguyên nhân của kinh tế vỉa hè trên địa bàn quận Hải Châu.

          Từ thực trạng, nhóm nghiên cứu đưa ra các giải pháp đối với kinh tế vỉa hè quận Hải Châu:

         Giải pháp đối với nhóm kinh doanh mặt tiền có sử dụng vỉa hè như thực hiện thu phí sử dụng vỉa hè theo nguyên tắc thị trường; Cơ quan quản lý nhà nước chỉ đồng ý cho thuê lại (tái cấp phép) sử dụng tạm thời vỉa hè tại một số khu vực vỉa hè nếu không vi phạm các quy định nào về trật tự vỉa hè. Đặc biệt đối với các hộ kinh doanh đã vi phạm việc sử dụng giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè sai mục đích thì cương quyết xử lý và không cấp lại giấy phép để giữ nghiêm kỷ cương pháp luật; Phân làn vỉa hè cụ thể và thiết kế không gian công cộng vỉa hè hấp dẫn hơn; Thường xuyên rà soát, đánh giá, bổ sung, cập nhật danh mục các tuyến đường cho phép hộ kinh doanh sử dụng tạm thời một phần vỉa hè phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa và danh mục các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi, chỗ giữ xe có thu phí nhằm đảm bảo quản lý hiệu quả hoạt động kinh tế vỉa hè trên địa bàn quận; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vỉa hè, tận dụng hiệu quả các camera giám sát đã được lắp đặt trên địa bàn quận hoặc lắp đặt thêm mới ở những nơi thường xuyên vi phạm, phức tạp và khu vực các tuyến đường, đoạn đường, khu vực có thu phí.

        Giải pháp đối với nhóm nhỏ lẻ trên vỉa hè và nhóm hàng rong/bán dạo: Quy hoạch vị trí trên vỉa hè được phép thuê để buôn bán và thành lập các khu phố tập trung để cá nhân hoạt động thương mại; Cấp giấy phép buôn bán đối với cá nhân hoạt động thương mại; Tăng cường an sinh xã hội cho người hoạt động kinh tế vỉa hè; Đào tạo để chuyển đổi nghề, tạo sinh kế mới cho người dân.

        Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đưa ra nhóm giải pháp chung: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác quản lý trật tự vỉa hè; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức; Phát triển giao thông công cộng, hạn chế các phương tiện cá nhân, dần dần xóa bỏ nền văn hóa xe máy; Quy hoạch lại vỉa hè, quy hoạch hệ thống giao thông nhất là giao thông tĩnh.

        Tháng 5/2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng đã tổ chức nghiệm thu đề tài nêu trên với Hội đồng tư vấn do Tiến sĩ Võ Duy Khương làm chủ tịch. Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài và xếp loại đạt.

(Nguồn: Bùi Ngọc Như Nguyệt,“Kinh tế vỉa hè quận Hải Châu - Thực trạng và giải pháp”, Báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở, năm 2018)

                                                                                                                                                                                                        Ngọc Oanh

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập