Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố "Xây dựng mô hình kết nối các hệ thống camera trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"
Người đăng tin: Châu Thanh Nam Ngày đăng tin: 11/06/2018 Lượt xem: 20

Ngày 07/6/2018 Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố "Xây dựng mô hình kết nối các hệ thống camera trên địa bàn thành phố Đà Nẵng". Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn được thành lập theo Quyết định số 101/QĐ-SKHCN ngày 31/5/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, do PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng và 02 Ủy viên phản biện là TS Huỳnh Hữu Hưng và TS Ngô Văn Sỹ. 

Hội đồng đánh giá việc thực hiện đề tài là cần thiết để xây dựng mô hình kết nối các hệ thống camera trên địa bàn thành phố, để có thể tối ưu hóa tài nguyên, quản lý và sử sụng các camera một cách hiệu quả; Bên cạnh đó đề xuất các khuyến nghị về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống camera và định hướng xây dựng hệ thống camera phù hợp với đề án xây dựng thành phố thông minh.

Sau khi nghe Ban chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt về Thuyết minh đề tài và trả lời các câu hỏi của hội đồng. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận theo từng tiêu chí quy định, nhận xét và đánh giá hồ sơ. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và các quy định về tuyển chọn đề tài cấp thành phố, Hội đồng đánh giá Sở Thông tin và Truyền thông và TS Trần Thanh Trúc đủ điều kiện chủ trì Đề tài.

Hội đồng đề nghị tổ chức và cá nhân chủ trì bổ sung chỉnh sửa, hoàn thiện những nội dung trong thuyết minh Đề tài và đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét và phê duyệt theo quy định.

Ảnh chụp tại cuộc họp ngày 07/6/2018

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập