Họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá hồ sơ giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp thành phố "Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh ban đầu ở bệnh nhân viêm phổi cộng đồng và viêm phổi bệnh viện tại Bệnh viện Đà Nẵng"
Người đăng tin: Đặng Lê Thu Minh Ngày đăng tin: 01/06/2018 Lượt xem: 83

Vào ngày 30/5/2018 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá hồ sơ giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp thành phố "Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh ban đầu ở bệnh nhân viêm phổi cộng đồng và viêm phổi bệnh viện tại Bệnh viện Đà Nẵng" do Bệnh viện Đà Nẵng chủ trì và TS.BS Lê Đức Nhân làm chủ nhiệm.

Hội đồng khoa học gồm 7 thành viên do TS.BS. Đinh Đức Anh làm Chủ tịch Hội đồng và 02 Ủy viên phản biện là BSCKI Phùng Đình Thạnh và ThS.BS. Đặng Văn Ninh.

Hội đồng đánh giá đề tài có tính cần thiết cao nhằm đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh ban đầu và tình hình kháng kháng sinh ở bệnh nhân viêm phổi cộng đồng và viêm phổi bệnh viện để có cơ sở đề xuất giải pháp sử dụng kháng sinh ban đầu hợp lý, an toàn, góp phần chống đề kháng kháng sinh trong điều trị bệnh viêm phổi. Phương pháp nghiên cứu phù hợp, có độ tin cậy cao. Cơ quan chủ trì và Ban chủ nhiệm đề tài có năng lực phù hợp để triển khai đề tài.

Hội đồng đã trao đổi, thảo luận và thống nhất kiến nghị thông qua hồ sơ thuyết minh đề tài, đồng thời góp ý để Cơ quan chủ trì và Ban chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh hồ sơ trước khi gửi Sở Khoa học và Công nghệ xem xét phê duyệt theo quy định./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập