Họp Hội đồng tư vấn đánh giá hồ sơ giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp thành phố "Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm trong điều trị vô sinh tại Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng"
Người đăng tin: Đặng Lê Thu Minh Ngày đăng tin: 01/06/2018 Lượt xem: 57

Vào ngày 31/5/2018 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá hồ sơ giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp thành phố "Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm trong điều trị vô sinh tại Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng" do Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng chủ trì và TS.BS Trần Đình Vinh làm chủ nhiệm.

Hội đồng khoa học gồm 7 thành viên do PGS.TS.BS. Trương Quang Vinh làm Chủ tịch Hội đồng và 02 Ủy viên phản biện là PGS.TS.BS. Lê Minh Tâm và ThS.BS. Lê Việt Hùng.

Hội đồng đánh giá đề tài có tính cấp thiết cao và có ý nghĩa nhân văn. Đề tài được thực hiện có ý nghĩa không chỉ với Bệnh viện Phụ Sản-Nhi Đà Nẵng mà còn có ý nghĩa đối với các đơn vị khác trong khu vực để tham khảo, hoàn thiện nâng cao hơn hiệu quả thụ tinh trong ống nghiệm. Phương pháp nghiên cứu có tính khoa học, hợp lý và đề tài cho thấy có tính khả thi cao. Cơ quan chủ trì và Ban chủ nhiệm đề tài có năng lực phù hợp để triển khai đề tài.

Hội đồng đã trao đổi, thảo luận và thống nhất kiến nghị thông qua hồ sơ thuyết minh đề tài, đồng thời góp ý để Cơ quan chủ trì và Ban chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh hồ sơ trước khi gửi Sở Khoa học và Công nghệ xem xét phê duyệt theo quy định.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập