Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Trang Ngày đăng tin: 27/04/2018 Lượt xem: 251

Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ

       Thực hiện Công văn số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019,

       Sở Khoa học và Công nghệ có Công văn số 352/SKHCN-KHTC ngày 16/4/2017 về việc báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019. Kính đề nghị Quý đơn vị cùng phối hợp báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019 (theo hướng dẫn gửi kèm).

       Công văn Đề cương hướng dẫn kế hoạch, các biểu mẫu và các văn bản liên quan về xây dựng kế hoạch:

       - Đối với các quận/huyện: Sử dụng Phụ lục I và các biểu số 13578.

       - Đối với các sở, ban, ngành: Sử dụng Phụ lục II và các biểu số 2468, 9.

       - Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính: Sử dụng Phụ lục III.

       Hồ sơ kế hoạch gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (đồng thời gửi file đến địa chỉ email: trangnt1@danang.gov.vn) trước ngày 15 tháng 5 năm 2018 để tổng hợp trình UBND thành phố phê duyệt gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

       Kính đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>









Đăng nhập