Lớp đào tạo an toàn bức xạ năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Anh Đức Võ Ngày đăng tin: 27/04/2018 Lượt xem: 236

Nhằm thực thi Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008, đáp ứng nhu cầu đào tạo về an toàn bức xạ của các cơ sở bức xạ trong năm 2018, Sở Khoa học học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố mở Lớp đào tạo an toàn bức xạ tại thành phố Đà Nẵng

1. Các đối tượng học viên chính

- Các nhân viên bức xạ mới, người phụ trách an toàn mới chưa qua đào tạo hoặc nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn có giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (giấy chứng nhận đào tạo chỉ có giá trị trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp).

- Cán bộ quản lý, bác sỹ và kỹ thuật viên làm việc tại các cơ sở y tế có thiết bị X-quang chẩn đoán, y học hạt nhân, xạ trị và ung bướu.

- Cán bộ quản lý và nhân viên làm việc tại các ngành công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải…có sử dụng kỹ thuật phân tích, chụp NDT bằng nguồn phóng xạ và máy tia X.

2. Nội dung Lớp đào tạo

- Đào tạo an toàn bức xạ trong các lĩnh vực sau: X-quang chẩn đoán y tế, xạ trị, y học hạt nhân, chụp ảnh bức xạ công nghiệp, sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ.

- Kết thúc Lớp đào tạo, các học viên làm bài kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố cấp Chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian: Từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 5 năm 2018.

- Địa điểm: Theo Chương trình chi tiết đính kèm.

4. Đăng ký danh sách học viên và học phí

a) Đăng ký danh sách học viên

- Các đơn vị lập danh sách học viên tham gia Lớp đào tạo (theo mẫu 1).

- Mỗi học viên đăng ký tham gia lớp đào tạo nộp ảnh kèm theo như sau:

+ 01 ảnh màu 3x4 đối với học viên đăng ký tham gia đào tạo nhân viên an toàn bức xạ.

+ 02 ảnh màu 3x4 đối với học viên đăng ký tham gia đào tạo người phụ trách an toàn bức xạ.

(Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác của học viên phía sau ảnh và bỏ trong bì thư nộp cùng danh sách đăng ký học viên).

b) Học phí

Theo Công văn số 14/TTHTKT-HCTH ngày 13/4/2018 của Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (nhân viên bức xạ: 1.200.000đ/học viên, người phụ trách an toàn bức xạ: 1.700.000đ/học viên).

Đối với các đơn vị thanh toán học phí qua chuyển khoản thì chuyển khoản cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố trước khi khai giảng Lớp đào tạo và đăng ký thông tin lấy hóa đơn (theo Mẫu 2).

Đề nghị các đơn vị gửi Danh sách học viên tham gia Lớp đào tạo về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15 tháng 5 năm 2018 theo địa chỉ sau:

Phòng Quản lý chuyên ngành

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363.889761, Fax: 02363.822864.

Email: qlng-skhcn@danang.gov.vn./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập