Nghiệm thu đề tài cấp thành phố "Cơ chế, chính sách gắn kết hoạt động của các phòng thí nghiệm với các cơ sở sản xuất"
Người đăng tin: Châu Thanh Nam Ngày đăng tin: 10/04/2018 Lượt xem: 119

Ngày 09/4/2018 Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài cấp thành phố "Cơ chế, chính sách gắn kết hoạt động của các phòng thí nghiệm với các cơ sở sản xuất" do Đại học Đà Nẵng làm Cơ quan chủ trì và Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Nam làm Chủ nhiệm đề tài.

Ảnh chụp tại buổi họp

(Ảnh: Toàn cảnh buổi họp)

Đề tài đã nêu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về liên kết giữa các phòng thí nghiệm với các cơ sở sản xuất; kinh nghiệm trong nước và các yếu tố tác động đến liên kết giữa các PTN với các cơ sở sản xuất. Đề tài đã tiến hành điều tra, khảo sát về năng lực con người và cơ sở vật chất của phòng thí nghiệm thuộc các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ, tổ chức KH&CN, các cơ sở sản xuất kinh doanh; điều tra khảo sát về hoạt động và nhu cầu sử dụng phòng thí nghiệm của các tổ chức trên địa bàn thành phố; đã phân tích, xử lý kết quả điều tra; thực hiện các chuyên đề nghiên cứu và tổ chức hội thảo khoa học liên quan về liên kết các hoạt động và cơ chế, chính sách liên kết phòng thí nghiệm với các cơ sở sản xuất. Trên cơ sở đó, đề xuất cơ chế, chính sách gắn kết hoạt động giữa các phòng thí nghiệm với nhau và giữa các phòng thí nghiệm với các cơ sở sản xuất; xây dựng dự thảo Cơ chế, chính sách thí điểm gắn kết hoạt động giữa các phòng thí nghiệm với nhau và giữa các phòng thí nghiệm với các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đề tài cũng đã xây dựng được phần mềm cơ sở dữ liệu về năng lực phòng thí nghiệm trên địa bàn thành phố phục vụ cho liên kết.

Các thành viên hội đồng đã góp ý cho Ban chủ nhiệm đề tài bổ sung, hoàn chỉnh lại báo cáo tổng kết đề tài. Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài với kết quả xếp loại Khá.

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập