Trả lời đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty Cổ phần Logistics Tân Thế Giới (Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Vietcombank, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)
Người đăng tin: Nguyễn Thị Thanh Vân Ngày đăng tin: 26/03/2018 Lượt xem: 103

Trả lời đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty Cổ phần Logistics Tân Thế Giới (Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Vietcombank, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đối với Công ty TNHH MTV New World Logistics (Địa chỉ: 269 Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), do có hành vi sử dụng nhãn hiệu “NEW WORLD và hình” của Công ty Cổ phần Logistics Tân Thế Giới, đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 215424, theo Quyết định số 647860/QĐ-SHTT, ngày 20/11/2013.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu kèm theo và căn cứ quy định pháp luật có liên quan, Thanh tra Sở KH&CN có ý kiến như sau:

Công ty Cổ phần Logistics Tân Thế giới có tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài là New World Logistics Joint Stock Company hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200671531 (đăng ký lần đầu ngày 04/01/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 21/3/2016) và đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 215424, theo Quyết định số 647860/QĐ-SHTT, ngày 20/11/2013 đối với nhãn hiệu “NEW WORLD và hình” cho các dịch vụ thuộc nhóm 39. Trong đó thể hiện tại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 215424: Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng “NEW”, “N”, “W” và không giới hạn bảo hộ dấu hiệu “NEW WORLD”.

Công ty TNHH MTV New World Logistics hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp số 421835006, đăng ký lần đầu ngày 01/6/2017 và sử dụng dấu hiệu “NEW WORLD LOGISTICS” với khổ chữ lớn, trình bày nổi bật trên biển hiệu trong hoạt động kinh doanh;

Công ty TNHH MTV New World Logistics hoạt động trong lĩnh vực Logistics mà sử dụng dấu hiệu “NEW WORLD LOGISTICS” như trên là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “NEW WORLD và hình” theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 215424 đang được bảo hộ cho Công ty Cổ phần Logistics Tân Thế giới cấu thành hành vi xâm phạm quyền với nhãn hiệu quy định tại Khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ.

Do đó, Thanh tra Sở đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng thông báo yêu cầu Công ty TNHH MTV New World Logistics có tên xâm phạm đổi tên doanh nghiệp và tiến hành thủ tục thay đổi tên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05/4/2016 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyềm sở hữu công nghiệp./.

(Thanh tra Sở).

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập