Thông báo kiểm tra thẩm định thông tin phục vụ công tác đánh giá kết quả hoạt động sáng kiến năm 2017 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập