Hoạt động sáng kiến tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017
Người đăng tin: Đặng Thị Phương Chi Ngày đăng tin: 14/03/2018 Lượt xem: 117

Hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong những năm gần đây đã trở thành hoạt động thường xuyên, sôi nổi, góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế quản lý, lao động, sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong những năm gần đây đã trở thành hoạt động thường xuyên, sôi nổi, góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế quản lý, lao động, sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Trong năm 2017, tổng cộng 579/711 giải pháp đã được cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng công nhận. Nhiều sáng kiến là giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước, hoạt động đoàn thể… mang lại lợi ích kinh tế - xã hội thiết thực.

TT

Đơn vị

Tổng số sáng kiến được công nhận

  1.  

Sở Giáo dục và Đào tạo

175

  1.  

Sở Công Thương

84

  1.  

Sở Ngoại vụ

55

  1.  

UBND quận Ngũ Hành Sơn

69

  1.  

UBND quận Hải Châu

22

  1.  

UBND quận Sơn Trà

40

  1.  

UBND quận Liên Chiểu

26

  1.  

UBND quận Thanh Khê

30

  1.  

UBND quận Cẩm Lệ

34

Một số đơn vị có hoạt động sáng kiến sôi nổi trong năm 2017

Công tác xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố cũng đạt được những kết quả tích cực. Thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 4930/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận và thẩm định điều kiện xét công nhận đối với 35 hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố. Kết quả, 31/35 hồ sơ đủ điều kiện để trình các hội đồng đánh giá tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả đề xuất của các Hội đồng tư vấn chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành các Quyết định[1] công nhận 12 sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố. Hầu hết các sáng kiến này đều tập trung vào việc đề xuất các giải pháp mới nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính, chính quyền điện tử, giáo dục và đào tạo.

Sáng kiến về thiết kế mô hình khu vui chơi giáo dục thể chất cho trẻ tại các trường mầm non trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Bên cạnh đó, cũng trong năm nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định chấp thuận việc công nhận 08 sáng kiến của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, tăng 1,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Với những kết quả trên, hoạt động sáng kiến năm 2017 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã thực sự mang lại những tác động tích cực đến chủ trương của chính quyền thành phố trong việc xây dựng thành phố 4 an.

 

[1] Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 và Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của Chủ tịch UBND thành phố về việc công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập