Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Người đăng tin: Trần Thị Anh Thư Ngày đăng tin: 08/03/2018 Lượt xem: 56

Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được phê duyệt (tại Quyết định số 592/QĐ-TTg) từ năm 2012, sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu: tạo cơ chế, chính sách để khuyến khích, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Hỗ trợ chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ.

Để phục vụ công tác quản lý tài chính cho Chương trình, năm 2014, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thông tư liên tịch số 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh bộc lộ những hạn chế.

Do đó, ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 142/2017/TT-BTC Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm thay thế Thông tư liên tịch số 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN.  

Thông tư số 142/2017/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2018 và áp dụng từ năm ngân sách 2018. Đối với các nhiệm vụ của Chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành tại thời điểm phê duyệt.

Chi tiết văn bản xem tại đây

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập