Về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen của UBND thành phố Đà nẵng
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 05/02/2018 Lượt xem: 34

Ngày 22/01/2018, Chủ tịch UBND thành phố đã có Quyết định số 308/QĐ-UBND tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 02 Tập thể thuộc Sở Khoa học và Công nghệ gồm: Phòng Quản lý khoa học và Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho Bà Lê Thị Thục, Trưởng phòng Quản lý khoa học đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 và năm 2017 (Quyết định số 308/QĐ-UBND kèm theo).

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập