Các lưu ý khi phóng viên, cơ quan báo chí đến liên hệ công tác với Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Trần Thị Anh Thư Ngày đăng tin: 28/02/2018 Lượt xem: 90

Theo hướng dẫn tại Công văn số 215/STTTT-TTBCXB ngày 05/02/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, phóng viên, cơ quan báo chí đến liên hệ công tác với Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị thực hiện các bước sau:

- Thứ nhất, phóng viên xuất trình Thẻ nhà báo còn thời hạn sử dụng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

                                                                            

Mẫu thẻ nhà báo thời hạn 2016-2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp

 

Trường hợp phóng viên không có Thẻ nhà báo thì đề nghị xuất trình Giấy giới thiệu (kèm giấy tờ tùy thân có dán ảnh của phóng viên). Giấy giới thiệu chỉ có giá trị khi còn trong thời hạn do cơ quan báo chí cấp; ghi rõ tên cơ quan, tổ chức cần làm việc; nội dung và thời gian làm việc cụ thể.

Nếu phóng viên không xuất trình được một trong các giấy tờ nêu trên, Sở sẽ từ chối đề nghị làm việc của phóng viên.

- Thứ hai, phóng viên điền các yêu cầu cụ thể vào phiếu Yêu cầu phỏng vấn hoặc cung cấp thông tin (theo mẫu) để chuẩn bị trả lời cho chu đáo. 

(Mẫu phiếu yêu cầu tải tại đây)

Toàn bộ buổi làm việc giữa người phát ngôn của Sở (Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở được ủy quyền) với phóng viên sẽ được Sở ghi âm lại.

Trong trường hợp chưa có thông tin đầy đủ và chính xác để cung cấp theo đề nghị của phóng viên, Sở sẽ sắp xếp lịch hẹn chính xác để cung cấp thông tin. Việc sắp xếp lịch cần đảm bảo tính kịp thời.

- Thứ ba, đối với thể loại phỏng vấn, phóng viên phải cho xem lại bài trước khi đăng tải chính thức. 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập