Một số lưu ý công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Người đăng tin: Trần Thị Anh Thư Ngày đăng tin: 28/02/2018 Lượt xem: 34

Thực hiện Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước, Công văn số 215/STTTT-TTBCXB về việc hướng dẫn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Sở Khoa học và Công nghệ có một số lưu ý như sau:

1. Các cá nhân không là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh Sở Khoa học và Công nghệ để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

2. Danh sách các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố được Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật thường xuyên trên Trang Thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: http://tttt.danang.gov.vn/web/guest/thong-tin-bao-chi.

3. Đề cao cảnh giác đối với các hành vi giả mạo phóng viên báo chí, lợi dụng danh nghĩa phóng viên báo chí để trục lợi. Trong quá trình làm việc với phóng viên, nếu có nghi vấn cần báo cho công an sở tại hoặc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng.

4. Về phản hồi thông tin cho báo chí.

- Khi phát hiện cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của mình hoặc gây hiểu lầm làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của mình thì có quyền gửi ý kiến phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí (đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông), cơ quan quản lý nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án theo Điều 43 của Luật Báo chí. Trích yếu văn bản gửi cơ quan báo chí ghi rõ “đề nghị phản hồi thông tin báo nêu”. Nội dung công văn không được vi phạm pháp luật, xúc phạm đến uy tín của cơ quan báo chí, danh dự, nhân phẩm của tác giả tác phẩm báo chí. Theo dõi kết quả phản hồi của các cơ quan báo chí.

- Kịp thời cung cấp kết quả xử lý các vấn đề báo nêu liên quan đến cơ quan, đơn vị mình cho cơ quan báo chí đã phản ánh. Đối với những vấn đề phức tạp, cần nhiều thời gian, thì cung cấp thông tin xử lý ban đầu và dự kiến nội dung các công việc sẽ thực hiện trong thời gian tới.

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập