Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Trang Ngày đăng tin: 01/01/2018 Lượt xem: 109

Ngày 08/12/2017, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã phê duyệt Báo cáo số 187/BC-SKHCN về việc báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018.

Nhìn chung, trong năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và hướng dẫn của Bộ KH&CN; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành và sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ KH&CN nên hoạt động KH&CN cơ bản đảm bảo kế hoạch năm 2017 và đạt được những kết quả đáng khích lệ như sau:

Từng bước nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch nhiệm vụ nghiên cứu hàng năm thông qua việc đẩy mạnh việc đặt hàng vấn đề nghiên cứu để giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp thiết của thành phố, ngành, địa phương; thực hiện tuyển chọn, mời gọi các tổ chức, cá nhân có năng lực tốt nhất triển khai thực hiện tăng dần theo từng năm. Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN được triển khai tích cực. Hoạt động ứng dụng và chuyển giao các thành tựu KH&CN trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ sinh học thường xuyên được quan tâm, nhất là việc triển khai các mô hình ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN như sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng... tiếp tục được chú trọng. Lĩnh vực sáng kiến - lao động sáng tạo được quan tâm đẩy mạnh. Tập trung thanh kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN đảm bảo đúng thẩm quyền, tránh sự chồng chéo, kết quả thanh kiểm tra phản ánh chính xác, xử lý đúng quy định đối với các trường hợp sai phạm.

Tập trung thực hiện tốt các hoạt động thông tin về KH&CN, nhằm nâng cao vai trò của ngành KH&CN, tuyên truyền rộng rãi về các thành tựu KH&CN đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và tôn vinh các nhà khoa học.

Đặc biệt, chú trọng công tác hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho doanh nghiệp, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Tập trung triển khai hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Điều tra, khảo sát nhu cầu công nghệ, đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phục vụ xây dựng bản đồ công nghệ và tổ chức thành công Sự kiện trình diễn và kết nối cung cầu công nghệ năm 2017 tại Đà Nẵng, đây là cơ hội để trình diễn và kết nối cung – cầu công nghệ trong khu vực, tăng cường liên kết và góp phần tạo nên một thị trường KH&CN tiềm năng.

Chi tiết nội dung báo cáo tại đây./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập