Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trong sản xuất
Người đăng tin: Vũ Thị Bích Hậu Ngày đăng tin: 09/01/2018 Lượt xem: 231

Trong thời gian vừa qua, Sở khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã đồng hành, hỗ trợ các cấp Hội nông dân thành phố, đặc biệt là hỗ trợ người nông dân trong nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất, mang lại hiệu quả cao. Đây chính là những nhân tố quan trọng trong phát triển nền nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thời kỳ hiện nay.

Hội nghị ban chấp hành Hội Nông dân thành phố

Nhằm cải thiện, nâng cao đời sống cho người nông dân, Đà Nẵng đã có nhiều chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nhất là hỗ trợ tái cơ cấu ngành và phát triển nông nghiệp cùng với xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, Đà Nẵng đã quy hoạch 7 khu nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Hòa Vang. Do vậy thành phố coi việc ứng dụng KH&CN trong nông nghiệp là chìa khóa để thực hiện thành công mục tiêu này. Trước nhu cầu thực tiễn đề ra với chức năng, nhiệm vụ của ngành, Sở KH&CN luôn tạo điều kiện tốt nhất để người nông dân tiếp cận với nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất.

Hiệu quả của việc ứng dụng KH&CN trong sản xuất nông nghiệp đã có nhiều minh chứng rõ ràng. Trong báo cáo tổng kết hội và các phát biểu của Hội nông dân quận huyện tại hội nghị Ban chấp Hành Hội nông dân thành phố ngày 9 tháng 01 năm 2018 vừa qua, có rất nhiều hội nông dân ghi nhận sự đóng góp của KH&CN trong việc đưa tiến bộ KHKT xây dựng các mô hình sản xuất tiến tiến, bảo vệ môi trường, đặc biệt là các mô hình sản xuất sạch hơn.

Trong thời kỳ hiện nay thì các ngành, HND các cấp và đặc biệt là các bác nông dân TP cần phải tập trung đẩy mạng ứng dụng KHKT, tổ chức lại sản xuất, ứng dụng sâu rộng KH&CN để thực hiện thành công tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao cuộc sống của người dân trong thời gian tới

Vũ Thị Bích Hậu

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập