Nghiệm thu đề tài Đánh giá đất đai phục vụ cho việc quy hoạch sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Lê Thị Thục Ngày đăng tin: 28/12/2017 Lượt xem: 82

Chiều ngày 27/12/2017 tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, Hội đồng khoa học đã họp nghiệm thu đề tài “Đánh giá đất đai phục vụ cho việc quy hoạch sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” do Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng chủ trì thực hiện, ThS Nguyễn Duy Phương làm chủ nhiệm đề tài.

 Ảnh họp Hội đồng nghiệm thu đề tài

Báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày khoa học và đã thể hiện các nội dung theo Thuyết minh đề cương đã được phê duyệt. Nội dung và các sản phẩm nghiên cứu đề tài đã thực hiện đầy đủ và đáp ứng được mục tiêu của đề tài. Kết quả đề tài đã tiến hành điều tra, đánh giá về hiện trạng sử dụng đất, phân tích các mẫu thổ nhưỡng, nông hóa; phân loại các nhóm đất và đánh giá được chất lượng đất qua các yếu tố cơ bản. Trên cơ sở đó có báo cáo về đặc điểm đất đai huyện Hòa Vang; báo cáo về tình hình sản xuất, hiện trạng sử dụng đất, hiệu quả kinh tế và đề xuất các giải pháp bảo vệ và sử dụng đất huyện Hòa Vang, đề xuất bố trí cơ cấu cây trồng và lập các bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ thổ nhưỡng nông hóa, bản đồ đơn vị đất đai, bản đồ thích nghi đất đai, bản đồ đề xuất sử dụng đất.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ cho công tác quy hoạch sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Hội đồng đã đánh giá xếp loại đề tài đạt loại KHÁ . Bên cạnh đó Hội đồng góp ý thêm một số nội dung để báo cáo khoa học hoàn thiện hơn./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập