Nghiệm thu đề tài Phát triển thiết bị phần cứng Firewall tốc độ cao
Người đăng tin: Lê Thị Thục Ngày đăng tin: 28/12/2017 Lượt xem: 51

Sáng ngày 27/12/2017 tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, Hội đồng khoa học đã họp nghiệm thu đề tài Phát triển thiết bị phần cứng Firewall tốc độ cao do Trung tâm Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng chủ trì thực hiện, TS Nguyễn Hoài Đức làm chủ nhiệm đề tài.

 

(Ảnh họp Hội đồng nghiệm thu đề tài)

Hội đồng đã đánh giá đề tài thực hiện đầy đủ nội dung và các sản phẩm nghiên cứu, đáp ứng được mục tiêu của đề tài. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được kiến trúc và thiết kế  kỹ thuật của sản phẩm firewall, xây dựng các lõi IP thực hiện mã hóa và xác thực, lọc gói tin, quản lý hàng đợi; xây dựng các chương trình điều khiển các lõi IP, xây dựng các chương trình điều khiển cho firewall và sản xuất sản phẩm mẫu thiết bị firewall kèm theo tài liệu kỹ thuật. Kết quả kiểm thử tại phòng Lab có minh chứng cho thấy một số chỉ tiêu vượt yêu cầu đề ra. Đề tài có tính mới, tính sáng tạo và có giá trị thực tiễn. Đây là nhóm nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu về thiết bị firewwall phần cứng. Sản phẩm có tiềm năng ứng dụng, thay thế các sản phẩm tương đương ngoại nhập, không phụ thuộc vào công nghệ của nước ngoài và đảm bảo về an toàn, an ninh thông tin. Sản phẩm có khả năng ứng dụng và khả năng thương mại hóa cao.

(Ảnh sản phẩm mẫu firewall)

Hội đồng đã đánh giá cao kết quả thực hiện đề tài về tính mới, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm với kết quả đánh giá xếp loại đạt loại Giỏi. Bên cạnh đó Hội đồng góp ý thêm một số nội dung để báo cáo khoa học hoàn thiện hơn.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập