Áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với Thủ tục kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Trần Phạm Nam Trân Ngày đăng tin: 27/12/2017 Lượt xem: 115

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính triển khai dự án "Ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ KH&CN để kết nối với hệ thống thông tin của Bộ Tài chính trên Cơ chế một cửa quốc gia" theo đó các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa có thể thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN theo phương thức điện tử.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa thực hiện:

- Tạo tài khoản và đăng ký kiểm tra nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ trên Cơ chế một cửa quốc gia tại địa chỉ: https://vnsw.gov.vn.

- Nộp hồ sơ kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo phương thức điện tử trên Cơ chế một cửa quốc gia tại địa chỉ: http://motcuabkhcn.most.gov.vn.

Trong giai đoạn đầu, nếu hồ sơ điện tử trên Cơ chế một cửa quốc gia chưa thông suốt hoặc có vướng mắc, quý tổ chức, cá nhân chuyển sang nộp hồ sơ nhập khẩu bản giấy theo phương thức thông thường và liên hệ theo thông tin dưới đây để xử lý:

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Email: qlclhhxnk@tcvn.gov.vn; điện thoại: 024.39428308/ 0915595377 (Ông Lê Thiều Nam).

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng: Email: qltccldn@danang.gov.vn; điện thoại: 0236.3638775/ 0975 288 085 (Bà Lê Thị Minh Dung).

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập