Kết quả thực hiện xây dựng "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Lê Văn Hùng Ngày đăng tin: 14/12/2017 Lượt xem: 30

Năm 2017, Sở Khoa hoc và Công nghệ đã tích cực tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được Thành ủy, UBND thành phố giao, đạt kết quả tốt tất cả các nội dung, tiêu chí của công tác xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, tiếp tục duy trì thực hiện nhằm góp phần có hiệu quả việc xây dựng “Nếp sống văn hóa văn minh đô thị” Đà Nẵng

Xem cụ thể kết quả thực hiện xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” năm 2017 của Sở Khoa hoc và Công nghệ tại Báo cáo số 179/BC-SKHCN ngày 30/11/2017

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập