Xét hỗ trợ đổi mới công nghệ cho Công ty TNHH SX&MT Minh Thịnh Lợi
Người đăng tin: Xuyên Hà Lê Ngày đăng tin: 14/12/2017 Lượt xem: 50

Chiều ngày 12/12/2017, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã tổ chức Hội đồng xét hỗ trợ đổi mới công nghệ cho Công ty TNHH SX&MT Minh Thịnh Lợi tại trụ sở Công ty.

Chiều ngày 12/12/2017, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã tổ chức Hội đồng xét hỗ trợ đổi mới công nghệ cho Công ty TNHH SX&MT Minh Thịnh Lợi tại trụ sở Công ty.

Đây là một trong những doanh nghiệp đầu tiên được thụ hưởng chính sách mời nhất của UBND thành phố về hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND được UBND thành phố ban hành vào ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định một số doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Công Ty TNHH SX & TM Minh Thịnh Lợi đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường công nghiệp đang phát triển và hiện đại hóa từng ngày với ngành nghề chính là Thiết kế Chế Tạo khuôn mẫu (Chế tạo & gia công chi tiết Cơ khí chính xác – Sản xuất & gia công các sản phẩm nhựa Công Nghiệp). Trải qua Năm (05) năm khủng hoảng kinh tế thế giới và nền kinh tế của nước nhà cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ trong giai đoạn kinh tế khó khăn này. Trước những thử thách lớn lao đó Công Ty TNHH SX & TM Minh Thịnh Lợi cũng đã luôn cố gắng duy trì để có thể vượt qua và đứng vững trên thị trường và giải pháp giải quyết thiết thực nhất là đổi mới công nghệ. Vì vậy, năm 2017 Công ty đã thực hiện Dự án đầu tư thiết bị công nghệ máy trung tâm gia công đứng dmg mori model DMC650 V với kinh phí thực hiện là 3.581.986.716 (Ba tỷ năm trăm tám mươi mốt triệu chín trăm tám mươi sáu nghìn bảy trăm mười sáu đồng).

Sau khi được Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, hoàn thiện dự án tham gia chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo Quyết định số 36/QĐ-UBND, Công ty nộp đơn đề nghị hỗ trợ với Dự án trên theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND. Hội đồng gồm 07 thành viên được thành lập theo Quyết định số 303/QĐ-SKHCN ngày 05/12/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ gồm có các chuyên gia đầu ngành về cơ khí, chế tạo tại trường Đại học Bách Khoa và doanh nghiệp lĩnh  vực cơ khí, đại diện Sở Tài chính, Sở Công Thương.

Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 8 Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định sso 36/QĐ-UBND, doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ được hỗ trợ đến 15% chi phí mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và đến 30% đối với thiết bị hàm chứa công nghệ cao.

Máy trung tâm gia công đứng DMG MORI MODEL DMC650 V thuộc lĩnh vực công nghệ CAD/CAM/CNC thuộc Dự án đầu tư của Công ty TNHH SX&TM Minh Thịnh Lợi

Dự án đầu tư thiết bị công nghệ Máy trung tâm gia công đứng DMG MORI MODEL DMC650 V thuộc lĩnh vực công nghệ CAD/CAM/CNC, là thiết bị công nghệ cao; Hệ điều hành của máy hiện đại, Gia công được các khuôn mẫu, sản phẩm cơ khí có độ chính xác cao, chất lượng bề mặt tốt, Khả năng tích hợp với các phần mềm thiết kế cao, đem lại hiệu quả kinh tế và xã hội.

Sau khi khảo sát tại nơi sản xuất và căn cứ hồ sơ đề nghị của Công ty, Hội đồng đã thống nhất xét hỗ trợ cho công ty ở mức 25-30% đối với thiết bị hàm chứa công nghệ cao. Biên bản họp Hội đồng sẽ được chuyển giao cho Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ hoàn tất các thủ tục tham mưu Hội đồng Quỹ và thủ tục hỗ trợ cho Công Ty TNHH SX & TM Minh Thịnh Lợi.

(Hà Xuyên)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập