Xét hỗ trợ đổi mới công nghệ cho Công ty CP Kim Cương Kính
Người đăng tin: Xuyên Hà Lê Ngày đăng tin: 14/12/2017 Lượt xem: 68

Sáng ngày 12/12/2017, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã tổ chức Hội đồng xét hỗ trợ đổi mới công nghệ cho Công ty CP Kim Cương Kính.

Sáng ngày 12/12/2017, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã tổ chức Hội đồng xét hỗ trợ đổi mới công nghệ cho Công ty CP Kim Cương Kính.

Đây là một trong những doanh nghiệp đầu tiên được thụ hưởng chính sách mời nhất của UBND thành phố về hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Quyết định số 36/QĐ-UBND được UBND thành phố ban hành vào ngày 08 tháng 11 năm 2016.  So với những chính sách trước, Quyết định này đã mở rộng đối tượng, điều kiện hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ của thành phố. Đây là dự án đầu tư thiết bị công nghệ đầu tiên được đưa vào xem xét hỗ trợ. Nguồn kinh phí sẽ được lấy từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố.

Năm 2017, Công ty CP  Kim cương kinh được Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, hoàn thiện dự án tham gia chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo Quyết định số 36/QĐ-UBND. Ngày 21/9/2017, Công ty nộp đơn đề nghị hỗ trợ với Dự án đầu tư dây chuyền thiết bị công nghệ máy ghép ván cao tần với kinh phí thực hiện là 2.080.827.500 đ (Hai tỉ không trăm tám mươi triệu tám trăm hai mươi bảy nghìn năm trăm đồng chẵn).

Hội đồng gồm 07 thành viên được thành lập theo Quyết định số 303/QĐ-SKHCN ngày 05/12/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ gồm có các chuyên gia đầu ngành về cơ khí, chế tạo tại trường Đại học Bách Khoa và doanh nghiệp lĩnh  vực cơ khí, đại diện Sở Tài chính, Sở Công Thương. Đại diện Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tham dự dưới tư cách đại biểu. Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 8 Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND, doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ được hỗ trợ đến 15% chi phí mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và đến 30% đối với thiết bị hàm chứa công nghệ cao.

Máy mài kính song cạnh GOLIVE SDE thuộc Dự án đầu tư của Công ty CP Kim cương kính

Thiết bị được Công ty đầu tư được nhận xét là chuyên dùng, có trình độ tự động hóa cao, tự động hoàn toàn trong việc mài, gia công các loại kính khác nhau. Một số đặc điểm nổi bật của dây chuyền so với sử dụng công nghệ cũ là giảm sai số trong quá trình gia công; tiết kiệm năng lượng trong quá trình hoạt động; giảm tỷ lệ phế phẩm trong gia công và khi qua lò cường lực; giảm thời gian dừng máy thay tế băng tải chính; nâng cao an toàn lao động cho công nhân vận hành; nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra.

Sau khi khảo sát tại nơi sản xuất và căn cứ hồ sơ đề nghị của Công ty, Hội đồng đã thống nhất xét hỗ trợ cho công ty ở mức 13-15% đối với thiết bị hàm chứa công nghệ giúp nâng cao năng suất chất lượng. Biên bản họp Hội đồng sẽ được chuyển giao cho Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ hoàn tất các thủ tục tham mưu Hội đồng Quỹ và thủ tục hỗ trợ cho Công ty CP Kim cương kính.

(Hà Xuyên)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập