Đánh giá các trở ngại và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nước thải cho Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng
Người đăng tin: Châu Thanh Nam Ngày đăng tin: 13/12/2017 Lượt xem: 39

Ngày 12/12/2017 Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp hội đồng khoa học tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp thành phố "Đánh giá các trở ngại và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nước thải cho Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng". Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ Môi trường - Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng, Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trần Văn Quang.

(Ảnh:  Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu)

Hội đồng đánh giá nội dung và các sản phẩm nghiên cứu đề tài đã đáp ứng được mục tiêu của đề tài. Phương pháp nghiên cứu khoa học, số liệu đáng tin cậy, báo cáo trình bày logic, hợp lý và có tính khoa học. Báo cáo đã trình bày khá đầy đủ và chi tiết về hiện trạng và xác định các trở ngại trong quản lý nước thải KCN DVTS Đà Nẵng; đề xuất các biện pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả xử lý, phương án công nghệ xử lý đáp ứng QCVN và phương án công nghệ xử lý bùn, cặn thải theo hướng tiếp cận thu hồi tài nguyên. Tuy nhiên, hội đồng cũng đã góp ý một số nội dung để Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện lại báo cáo tổng kết.

Các thành viên Hội đồng đánh giá và chấm điểm theo Phiếu với kết quả đánh giá điểm trung bình là 82,8/100 điểm và thống nhất nghiệm thu đề tài với kết quả xếp loại: Khá.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập