Kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 11/12/2017 Lượt xem: 43

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố, Sở KH&CN đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-SKHCN ngày 17 tháng 02 năm 2017 phân công các phòng, đơn vị trong Sở thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và Kế hoạch số 09/KH-SKHCN ngày 28 tháng 02 năm 2017 triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm này, Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Thứ nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm “Củng cố tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học và Phát triển”, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ đề ra. Với việc tích cực củng cố tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động của Tạp chí, đến nay chất lượng của Tạp chí Khoa học và Phát triển đã có nhiều chuyển biến tốt, hình thức thiết kế đẹp, số lượng cộng tác viên ngày càng tăng, nội dung tin bài phong phú, truyền tải được bao quát hoạt động KH&CN, đây là cơ sở để ngày càng nâng cao chất lượng và phát triển Tạp chí Khoa học và Phát triển trong thời gian tới.

Thứ hai, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm “Xúc tiến và từng bước xây dựng phong trào sáng tạo khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, hoàn thành đúng thời hạn và vượt mức nhiệm vụ đề ra. Các nội dung triển khai trong nhiệm vụ này mang tính tương hỗ lẫn nhau góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố, đặc biệt là đối tượng sinh viên các trường đại học, cao đẳng; bước đầu hình thành phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, cao đẳng.

Thứ ba, hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm “Triển khai các thủ tục và từng bước nâng cao năng lực Trung tâm Công nghệ sinh học, tham gia phát triển chương trình nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Đà Nẵng”, kết quả triển khai thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra.

Xem chi tiết kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ tại đây./.

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập