Triển khai các thủ tục và từng bước nâng cao năng lực Trung tâm Công nghệ sinh học, tham gia phát triển chương trình nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Dương Thị Thùy Trần Ngày đăng tin: 11/12/2017 Lượt xem: 68

Năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ “ Triển khai các thủ tục và từng bước nâng cao năng lực Trung tâm Công nghệ sinh học, tham gia phát triển chương trình nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Đà Nẵng”.

Thực hiện Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2017; trong đó có giao cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ “ Triển khai các thủ tục và từng bước nâng cao năng lực Trung tâm Công nghệ sinh học, tham gia phát triển chương trình nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Đà Nẵng”.

Ngay từ khi mới được giao nhiệm vụ, Sở KH&CN đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với mục đích nâng cao năng lực Trung tâm Công nghệ sinh học, triển khai nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ Chương trình nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Đà Nẵng.

Thứ nhất, triển khai các thủ tục và từng bước nâng cao năng lực Trung tâm Công nghệ sinh học

Trong năm 2017, Sở đã tập trung xây dựng chính sách, kế hoạch nhằm định hướng đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; từng bước nâng cao năng lực Trung tâm Công nghệ sinh học về nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn. Đồng thời, triển khai các hoạt động sản xuất thử nghiệm từ kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ sinh học, tăng khả năng tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho Trung tâm theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP. Cụ thể:

- Tham mưu xây dựng chính sách, kế hoạch nhằm định hướng đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học thành phố: Kế hoạch Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học thành phố Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Chương trình nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2025.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về sinh học để nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức, lao động. Tổ chức 15 lượt viên chức, lao động (đạt 140% so với kế hoạch đề ra) tham gia đào tạo chuyên ngành sinh học, bồi dưỡng về kỹ thuật chuyên môn về các kỹ thuật trồng nấm (Vân chi, rơm,..), kỹ thuật nhân giống, trồng cây Dược liệu, cây rau tại các tỉnh, thành phố. Trong đó, Sở có cử 04 viên chức lao động đang nghiên cứu sinh chuyên ngành sinh học tại nước phát triển như: Nhật, Đức, Hàn Quốc.

- Đầu tư trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ sinh học như: Trang bị thiết bị lạnh, bồn rửa cho phục vụ cho Phòng Công nghệ tế bào thực vật; Hệ thống lạnh khu nhà lưới 500 m2; Trang bị nồi hấp tiệt trùng Hirayama 85 lít cho Phòng Công nghệ vi sinh; Trang bị Giàn giá hấp bịch, ươm bịch, hệ thống phun sương tự động cho Trạm Sản xuất và Kinh doanh; Sửa chữa nâng cấp một số thiết bị chuyên môn đang hỏng.

- Triển khai 03 dự án sản xuất thử nghiệm từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sinh học:

+ Đã triển khai mô hình sản xuất bịch phôi nấm Linh chi 04 đợt với quy mô 6.018 bịch. Đã thu hoạch, sơ chế, đóng gói hút chân không 157 kg nấm khô đạt ẩm độ 11,7% phục vụ marketing, giới thiệu quảng bá sản phẩm. Thành lập được phương án tổ chức, kinh doanh tại Trung tâm CNSH Đà Nẵng.

(Ảnh: Sản phẩm nấm Linh Chi khô đã đóng gói)

+ Sản xuất giống và trồng thương phẩm nấm Sò: Đã hoàn thành kế hoạch sản xuất 1 tấn giống nấm cấp 3 phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với mô hình sản xuất thương phẩm, đã hoàn thành kế hoạch sản xuất bịch phôi với quy mô 8.000 bịch phôi và sản xuất bổ sung 2.000 bịch để bổ sung cho các bịch bị nhiễm, hỏng. Thu hoạch và kinh doanh sản phẩm nấm thương phẩm sò xám và sò tím với khối lượng xấp xỉ 1.500kg.

(Ảnh: Sản phẩm nấm Sò thương phẩm của Trung tâm CNSH Đà Nẵng)

+ Sản xuất thử nghiệm được 440.000 cây cúc giống vàng hòe, trong đó số cây cúc giống sống sạch bệnh, chất lượng tốt là 310.000 cây.

- Ngoài ra, nhằm từng bước triển khai thực hiện Thông báo số 363/TB-VPCP ngày 04/11/2016 về việc Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, mở rộng, nâng cấp Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng thành Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp và y dược cho các tỉnh Nam Trung bộ. Sở đã thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng Trung tâm như sau:

+ Triển khai điều chỉnh, mở rộng Trung tâm Công nghệ sinh học giai đoạn 2.

+ Khảo sát, lập dự án đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Công nghệ sinh học thành Trung tấm Công nghệ sinh học nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp và y dược vùng Nam Trung Bộ.

+ Xây dựng thuyết minh dự án “Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm” và bàn giao hồ sơ dự án cho Sở Y tế để thực hiện các công việc tiếp theo.

Thứ hai, tham gia Chương trình phát triển Nông nghiệp công nghệ cao thành phố Đà Nẵng

Để tăng cường ứng dụng KH&CN trong nông nghiệp, ứng dụng, thử nghiệm mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đã triển khai thực hiện 05 đề tài, dự án (vượt 25% so với kế hoạch) nhằm phát triển nông nghiệp công nghệ cao thành phố Đà Nẵng, cụ thể:

- Triển khai đề tài “Điều tra, đánh giá tài nguyên đất trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng làm cơ sở cho việc quy hoạch và chuyển dịch cây trồng phù hợp - Giai đoạn 2”. Đề tài đã tiến hành điều tra, lấy phiếu khảo sát tại 07 xã: Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Sơn, Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Liên, Hòa Bắc; Phối hợp với Viện Nông hoá thổ nhưỡng hoàn thành báo cáo về thu thập thông tin, tài liệu, số liệu và bản đồ liên quan đến đề tài nghiên cứu và tổ chức Hội thảo kết quả nghiên cứu. Ngoài ra, trong năm 2017, Sở còn triển khai thêm 01 đề tài cấp thành phố về nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật lâm sinh phòng chống cháy rừng tại Đà Nẵng.

- Tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp đề xuất 03 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025:

+ Phối hợp với UBND huyện Hòa Vang triển khai Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển Bưởi da xanh tại huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng”. Hiện nay, dự án đã ký Hợp đồng với đơn vị chuyển giao công nghệ, chuẩn bị công tác tập huấn cho dân.

+ Phối hợp với Công ty Cổ phần Dược Danapha triển khai Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất dược liệu nghệ vàng và đinh lăng”. Dự án đã tổ chức xuống giống với diện tích 2 ha tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, hiện đang chuẩn bị xuống giống tại Hòa Khương với diện tích dự kiến 2 ha.

+ Xây dựng Thuyết minh đề cương và bảo vệ thành công dự án “Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất rau hữu cơ tại thành phố Đà Nẵng” do Trung tâm Công nghệ sinh học chủ trì tại Hội đồng Bộ KH&CN.

- Ngoài ra, tiến hành nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học:

+ Sử dụng chồi ngọn của cây lan Gấm ex vitro và giá thể Davisi để nhân giống lan Gấm (Ludisia discolor (Ker-Gawl) A.Rich, làm phong phú thêm các phương pháp nhân giống lan Gấm giúp nâng cao năng suất cây lan Gấm, bảo tồn nguồn gen loại cây này;

+ Khử trùng chồi đỉnh bằng dung dịch javel để tạo nguyên liệu vô trùng trong nhân giống in vitro cây hoa cúc (Chrysanthemum sp.), tiết kiệm thời gian và sức lao động.

Nhìn chung, năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm “Triển khai các thủ tục và từng bước nâng cao năng lực Trung tâm Công nghệ sinh học, tham gia phát triển chương trình nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Đà Nẵng”./.

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập