Thông báo mời thầu, gói thầu mua sắm thiết bị máy móc thuộc Dự án Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng
Người đăng tin: Nguyễn Thị Trang Ngày đăng tin: 11/12/2017 Lượt xem: 22

Thông báo mời thầu, gói thầu mua sắm thiết bị máy móc thuộc Dự án Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng

THÔNG BÁO MỜI THẦU

     Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị máy móc thuộc Dự án Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng”, thông tin cụ thể:

     - Bên mời thầu: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

     - Gói thầu: “Mua sắm thiết bị máy móc thuộc Dự án Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng”.

     - Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

     - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

    - Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

    - Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): Từ 09h30’ ngày 12/12/2017.

    - Địa điểm bán HSMT và nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Phòng Kế hoạch Tài chính - Tầng 22 Trung tâm hành chính - Số 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

     - Điện thoại: (84.236)3821466; Fax: (84.236)3822864.

     - Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VND (Hai triệu đồng y).

     - Thời điểm đóng thầu: Lúc 09h30’ ngày 29/12/2017.

     - Bảo lãnh dự thầu: 135.675.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm triệu, sáu trăm bảy mươi lăm ngàn đồng y). Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

     - Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 10h00’ ngày 29/12/2017 tại phòng họp số 1, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 22 - Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng - Số 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

     Sở Khoa học và Công nghệ kính thông báo để các nhà thầu được biết và tham dự ./.

 

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập