Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017
Người đăng tin: Lê Văn Hùng Ngày đăng tin: 11/12/2017 Lượt xem: 23

Phát huy những kết quả cải cách hành chính đã đạt được trong năm 2016, năm 2017 toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tăng cường và nỗ lực thực hiện trong công tác cải cách hành chính, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực đối với tổ chức/công dân, góp phần cùng với các cấp, các ngành của thành phố xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân.

Xem chi tiết Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập