Kết quả thực hiện công tác truyền thông cải cách hành chính năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Lê Văn Hùng Ngày đăng tin: 11/12/2017 Lượt xem: 16

Với sự chỉ đạo sát sao của Giám đốc Sở, sự tăng cường thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức toàn Sở, công tác truyền thông về Cải cách hành chính trong năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ đã đạt nhiều kết quả tích cực, mang lại hiệu quả cao trong hoạt động công tác Cải cách hành chính.

Thông qua công tác truyền thông, Sở KH&CN đã chuyển tải được nhiều thông tin về kết quả, hiệu quả của rà soát, đơn giản hóa Thủ tục hành chính,  của Cải cách hành chính mang lại đối với tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân; phổ biến, tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Xem cụ thể kết quả công tác truyền thông về cải cách hành chính tại Báo cáo số 180/BC-SKHCN ngày 29/11/2017

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập