Đề nghị Báo cáo tình hình hoạt động tổ chức KH&CN năm 2017
Người đăng tin: Phạm Đức Quang Ngày đăng tin: 08/12/2017 Lượt xem: 57

     Thực hiện Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ năm 2017.

     Báo cáo gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: Tầng 22 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng trước ngày 15/12/2017.

     Trong quá trình thực hiện, để được hướng dẫn chi tiết, các đơn vị có nhu cầu vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở, Sở Khoa học và công nghệ: số điện thoại 0236.3837205, email: qlkhcncs@danang.gov.vn.

     Các mẫu báo cáo:

     - Mẫu báo cáo Tổ chức KHCN ngoài công lập: Download.

     - Mẫu báo cáo Tổ chức KHCN ngoài công lập: Download.

     - Mẫu báo cáo Văn phòng đại diện và Chi nhánh: Download.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập