Nghiên cứu, xây dựng hệ thống dự phòng và phân tải cho hệ thống Cổng thông tin điện tử trên nền tảng chính quyền điện tử Egov Platform
Người đăng tin: Châu Thanh Nam Ngày đăng tin: 08/12/2017 Lượt xem: 30

Ngày 07/12/2017 Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài KH&CN cấp thành phố "Nghiên cứu, xây dựng hệ thống dự phòng và phân tải cho hệ thống Cổng thông tin điện tử trên nền tảng chính quyền điện tử Egov Platform". Hội đồng do PGS.TS Võ Trung Hùng - Đại học Đà Nẵng làm Chủ tịch hội đồng.

Đề tài "Nghiên cứu, xây dựng hệ thống dự phòng và phân tải cho hệ thống Cổng thông tin điện tử trên nền tảng chính quyền điện tử Egov Platform" do Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì và KS Lê Thanh Tuấn làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng đánh giá nội dung và các sản phẩm nghiên cứu đề tài đã đáp ứng được mục tiêu của đề tài. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được phần mềm dịch vụ dữ liệu API trên nền tảng webservice để phục vụ cho các core – porlet và xây dựng phần mềm core – porlet dùng chung cho các cổng thông tin điện tử thành viên. Kết quả đề tài đã giúp đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ CNTT của thành phố, làm chủ công nghệ mã nguồn mở, đề xuất được mô hình potal và subportal, các giải pháp lưu ký, cân bằng tải và các giải pháp chuyển đổi các website của các Sở, ngành. Mô hình lưu ký do đề tài đề xuất đảm bảo tính dự phòng, phân tải, ổn định cho hệ thống cổng thông tin điện tử của thành phố. Phương pháp mã nguồn mở khả thi để thay thế phương pháp hiện nay tại Trung tâm dữ liệu thành phố đem lại các lợi ích về công nghệ, dung lượng lưu trữ, khả năng mở rộng và tiết kiệm chi phí, tiết kiệm tài nguyên ... đem lại hiệu quả trong việc triển khai, đảm bảo an toàn và có hiệu quả kinh tế trong quản lý các website của thành phố. Đây là tiền đề để chuyển đổi các cổng thông tin điện tử vào Cổng thông tin điện tử tập trung. Điểm nổi bật của đề tài là giải pháp kết hợp ảo hóa, cân bằng tải và dự phòng sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều tài nguyên mà vẫn đảm bảo các tính năng hoạt động, đảm bảo tính an toàn an ninh thông tin và hoạt động ổn định của hệ thống.

Ngoài ra, các thành viên hội đồng đã có những góp ý cụ thể để Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu chỉnh sửa hoàn chỉnh báo cáo tổng kết.

Kết quả đánh giá xếp loại bằng phiếu: Điểm trung bình: 82,0/100 điểm. Trong đó, điểm về phần giá trị khoa học đạt 14,2/20 điểm, điểm về phần giá trị sử dụng là 22,9/30 điểm. Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài với kết quả xếp loại: Khá.

(Châu Thanh Nam)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập