Quyết định phê duyệt Khung "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025"
Người đăng tin: Châu Thanh Nam Ngày đăng tin: 05/12/2017 Lượt xem: 48

Thực hiện Công văn số 3785/VP-KGVX của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng ngày 22/11/2017, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết Quyết định số 2355/QĐ-BKHCN ngày 30/8/2017 phê duyệt Khung "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025" để phối hợp thực hiện.

Xem hi tiết về Quyết định số 2355/QĐ-BKHCN xin vui lòng tải ở đây.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập