Nghiên cứu rối loạn trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở đối tượng sử dụng ma túy tại thành phố Đà Nẵng năm 2016-2017
Người đăng tin: Châu Thanh Nam Ngày đăng tin: 05/12/2017 Lượt xem: 28

Ngày 04/12/2017 Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp hội đồng tư vấn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước đối với nhiệm vụ "Nghiên cứu rối loạn trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở đối tượng sử dụng ma túy tại thành phố Đà Nẵng năm 2016-2017".

Ảnh chụp tại cuộc họp

(Ảnh: Toàn cảnh cuộc họp)

Nhiệm vụ "Nghiên cứu rối loạn trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở đối tượng sử dụng ma túy tại thành phố Đà Nẵng năm 2016-2017" do Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thành phố Đà Nẵng chủ trì và ThS.BS Trần Thanh Thủy và BSCK2 Phạm Thị Đào chủ nhiệm nhiệm vụ.

Trên cơ sở xem xét, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ và các tài liệu liên quan, hội đồng đã trao đổi thảo luận, nhận định về các kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ theo từng nội dung và đã thực hiện đánh giá kết quả của nhiệm vụ bằng Phiếu Đánh giá. Đa phần các thành viên hội đồng đánh giá nhiệm vụ có ý nghĩa khoa học và thực tiễn về tình hình rối loạn trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở đối tượng sử dụng ma túy tại thành phố Đà Nẵng. Đề tài nghiên cứu với đối tượng nhạy cảm, giải quyết vấn đề thời sự của thành phố. Đề tài đã đề ra mục tiêu, đối tượng, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu phù hợp. Kết quả nhiệm vụ làm cơ sở dữ liệu cho các nghiên cứu khác và xây dựng các giải pháp quản lý và điều trị sức khỏe tâm thần cho đối tượng sử dụng ma túy của các cơ quan có liên quan.

Các thành viên hội đồng cũng đã góp ý cho Ban chủ nhiệm hoàn chỉnh lại báo cáo. Kết quả bỏ phiếu với điểm trung bình là 74,8 điểm, hội đồng thống nhất đề xuất Giám đốc Sở cấp Giấy xác nhận kết quả nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nưỡ cho nhiệm vụ nói trên.

(Châu Thanh Nam)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập