Kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017
Người đăng tin: Lê Văn Hùng Ngày đăng tin: 01/12/2017 Lượt xem: 30

Năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, qua đó đề xuất, kiến nghị cấp thẩm quyền đơn giản hóa về nội dung, thời gian giải quyết đối với một số thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn đối với tổ chức/công dân, tiết kiệm thời gian và chi phí của tổ chức/công dân trong thực thi thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Cụ thể tại Báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC 2017 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập