Nghiệm thu đề tài Đánh giá thực trạng cây thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển
Người đăng tin: Lê Thị Thục Ngày đăng tin: 29/11/2017 Lượt xem: 166

Chiều ngày 28/11/2017 tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, Hội đồng khoa học đã họp nghiệm thu đề tài “Đánh giá thực trạng cây thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển” do Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng chủ trì thực hiện, DS CK1 Đặng Ngọc Phái làm chủ nhiệm đề tài.

(Ảnh: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài)

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã ghi nhận được 1.117 loài, thuộc 681 chi, 207 họ, 11 ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có công dụng làm thuốc, trong đó có 50 loài ghi nhận mới so với kết quả điều tra dược liệu giai đoạn 1978-1985 trước đây của thành phố, đặc biệt có 6 loài bổ sung mới cho hệ cây thuốc Việt Nam so với kết quả công bố năm 2016 gồm 5117 loài của Viện Dược liệu. Qua thực tế điều tra, đề tài đã xác định 30 loài cây thuốc có giá trị bảo tồn và 25 loài có tiềm năng khai thác.

(Ảnh: Đoàn khảo sát phát hiện cây Nắp ấm trung bộ (có tên trong Sách Đỏ) tại khu vực xã Hòa Liên (nguồn: Nhóm thực hiện đề tài))

Bên cạnh việc đánh giá thực trạng cây thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đề tài đã đề xuất các giải pháp quan trọng để bảo tồn và phát triển bền vững cây thuốc ở thành phố Đà Nẵng, cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng phục vụ công tác quản lý và phát triển nguồn tài nguyên cây thuốc trên địa bàn thành phố.

Kết quả nghiên cứu đã được lập thành danh lục cây thuốc gồm 1.117 loài, lựa chọn 300 loài biên tập thành sản phẩm sách “Cây thuốc thành phố Đà Nẵng”, Xây dựng bản đồ phân bố điểm cây thuốc có tiềm năng khai thác và có giá trị bảo tồn.

Hội đồng đã đánh giá cao kết quả thực hiện đề tài với kết quả đánh giá xếp loại đạt loại Giỏi. Bên cạnh đó Hội đồng góp ý thêm một số nội dung để báo cáo khoa học hoàn thiện hơn.

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập