Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm thiết bị máy móc thuộc công trình Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng
Người đăng tin: Nguyễn Thị Trang Ngày đăng tin: 02/11/2017 Lượt xem: 45

THÔNG BÁO

Về việc trúng thầu, gói thầu mua sắm thiết bị máy móc thuộc công trình

Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng

 
   


        Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

         Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định Chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

         Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-SKHCN ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm thiết bị máy móc thuộc công trình Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng;

         Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

         1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao:

         - Tên nhà thầu trúng thầu: Nhà thầu liên danh Bắc Trung Nam gồm 3 thành viên: Công ty TNHH công nghệ y sinh Nam Anh, Công ty TNHH Nghĩa Anh Phát, Công ty TNHH Tư vấn và chuyển giao công nghệ Tiên Tiến. Đại diện liên danh: Công ty TNHH công nghệ y sinh Nam Anh, địa chỉ 489A/23/183 Huỳnh Văn Bánh, Hồ Chí Minh.

         - Giá trúng thầu: 8.495.310.000 (Tám tỷ bốn trăm chín mươi lăm triệu ba trăm mười ngàn đồng).

         - Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

         - Loại hợp đồng: Trọn gói.

         - Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

         2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu.

STT

Danh sách nhà thầu không được lựa chọn

Lý do không được  lựa chọn của các nhà thầu

1

Công ty TNHH MTV Vinaboook

Giá dự thầu vượt giá dự toán được duyệt

2

Công ty TNHH MTV Hóa chất và thiết bị Việt Á

Giá dự thầu vượt giá dự toán được duyệt

         Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng để thương thảo, đàm phán ký kết hợp đồng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng để thương thảo, đàm phán ký kết hợp đồng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. Chân thành cảm ơn các nhà thầu đã tham gia dự thầu và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý nhà thầu trong các gói thầu khác của chúng tôi.

      Trân trọng./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập