Trả lời phản ánh của công dân nghi ngờ về chất lượng xăng dầu tại Cửa hàng xăng dầu Ánh Minh, Địa chỉ: đường Lê Đại Hành, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Nguyễn Thị Thanh Vân Ngày đăng tin: 02/11/2017 Lượt xem: 113

Ngay sau khi nhận được ý kiến phản ánh của công dân ngày 23/10/2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thanh tra đột xuất tại Cửa hàng xăng dầu Ánh Minh, Địa chỉ: đường Lê Đại Hành, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Sở Khoa học và Công nghệ đã lấy mẫu xăng E5RON92-II để thử nghiệm chất lượng tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Kết quả thử nghiệm: Mẫu xăng E5RON92-II có chất lượng phù hợp với  QCVN1:2015/BKHCN và TCVN 8063:2015, mức 2. (Phiếu kết quả thử nghiệm chất lượng xăng kèm theo).

Với kết quả theo phiếu thử nghiệm nêu trên thì trong xăng E5-RON92-II bán tại Cửa hàng xăng dầu Ánh Minh, Địa chỉ: đường Lê Đại Hành, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng không có pha dầu hỏa.

Vậy, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Quý công dân được biết./.

(Thanh tra Sở)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập