Thông báo tạm ngừng cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Trang Ngày đăng tin: 31/10/2017 Lượt xem: 32

Thông báo tạm ngừng cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ ngày 05/11/2017 đến hết ngày 12/11/2017 trong thời gian diễn ra các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

Căn cứ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hoá, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa;

Thực hiện Công văn số 8732/UBND-BCHQS ngày 26/10/2017 của UBND thành phố về việc thông báo cấm vận chuyển chất nổ, chất độc hại, nguy hiểm và vũ khí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Đà Nẵng thông báo tạm ngừng thực hiện việc cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hoá, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ trong thời gian diễn ra các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng kể từ ngày 05/11/2017 đến hết ngày 12/11/2017.

Trân trọng kính thông báo để các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, vận chuyển hoá chất độc hại, nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố được biết.

Chi tiết nội dung Thông báo tại đây./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập