Thông tin tuyên truyền, phổ biến Danh mục dịch vụ công trực tuyến của Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Lê Văn Hùng Ngày đăng tin: 30/10/2017 Lượt xem: 7

Ngày 26/6/2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 39/TB-SKHCN về danh mục dịch vụ công trực tuyến của Sở gửi đến các sở, ban, ngành, quận, huyện, các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, qua đó nâng cao số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Danh mục dịch vụ công trực tuyến của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện mức độ 3, 4 gồm có:

Số TT

Tên dịch vụ công trực tuyến

Mức trực tuyến

I

  LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

1

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

Mức 3

2

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

Mức 3

3

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

Mức 3

4

Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

Mức 3

5

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

Mức 3

6

Cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ

Mức 3

7

Khai báo thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

Mức 4

II

  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Mức 3

2

Thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Mức 4

Các dịch vụ công trực tuyến của Sở Khoa học và Công nghệ được cung cấp trên các địa chỉ sau:

- Hệ thống Thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng (http://egov.danang.gov.vn);

- Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (http:// dost.danang.gov.vn);

- Hoặc gọi đến Tổng đài Thông tin dịch vụ công, số điện thoại 0236.1022 để được hướng dẫn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị cơ quan, tổ chức, công dân vui lòng liên hệ với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ (số điện thoại 0236.3881888-423) hoặc Tổng đài Thông tin dịch vụ công (số điện thoại 0236.1022) để được hướng dẫn cụ thể./.

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập