Thông báo xét chọn Danh hiệu "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ mới tiêu biểu"
Người đăng tin: Phạm Đình Quang Ngày đăng tin: 10/10/2017 Lượt xem: 52

Ngày 25 tháng 9 năm 2017, Trưởng ban tổ chức địa phương Sự kiện Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017 đã ký Quyết định số 90/QĐ-BCĐ ban hành Thể lệ xét chọn Danh hiệu "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ mới tiêu biểu" tại Sự kiện Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017 tại Đà Nẵng.

Danh hiệu "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ mới tiêu biểu" được xét và tuyên dương cho các doanh nghiệp tham gia Sự kiện có hoạt động đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ mới tiêu biểu.

Hình thức khen thưởng: Cúp tuyên dương và Giấy chứng nhận của Ban tổ chức Sự kiện Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017.

Toàn văn Quyết định số 90/QĐ-BCĐ đề nghị xem tại đây.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập