THÔNG BÁO MỜI THẦU
Người đăng tin: Nguyễn Thị Trang Ngày đăng tin: 05/10/2017 Lượt xem: 110

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị máy móc thuộc công trình Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng”

     Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị máy móc thuộc công trình Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng”, thông tin cụ thể:

     - Bên mời thầu: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

     - Gói thầu: “Mua sắm thiết bị máy móc thuộc công trình Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng”.

     - Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

     - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

     - Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

     - Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): Từ 14h00’ ngày 09/10/2017.

     - Địa điểm bán HSMT và nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Phòng Kế hoạch Tài chính - Tầng 22 Trung tâm hành chính - Số 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

     - Điện thoại: (84.236)3821466; Fax: (84.236)3822864.

     - Giá bán 1 bộ HSMT: 1.500.000 VND (Một triệu năm trăm ngàn đồng y).

     - Thời điểm đóng thầu: Lúc 14h00’ ngày 19/10/2017.

     - Bảo lãnh dự thầu: 86.000.000 đồng (Tám mươi sáu triệu đồng y). Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng.

     - Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14h30’ ngày 19/10/2017 tại phòng họp số 1, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 22 - Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng - Số 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

     Sở Khoa học và Công nghệ kính thông báo để các nhà thầu được biết và tham dự ./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập