THÔNG BÁO MỜI THẦU
Người đăng tin: Nguyễn Thị Trang Ngày đăng tin: 05/10/2017 Lượt xem: 25

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2017 - Phần còn lại”

       Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ

năm 2017 - Phần còn lại”, thông tin cụ thể:

     - Bên mời thầu: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

     - Gói thầu: “Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2017 - Phần còn lại”.

     - Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

     - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

     - Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

     - Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): Từ 08h00’ ngày 06/10/2017.

     - Địa điểm bán HSMT và nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Phòng Kế hoạch Tài chính - Tầng 22 Trung tâm hành chính - Số 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

     - Điện thoại: (84.236)3821466; Fax: (84.236)3822864.

     - Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 VND (Năm trăm ngàn đồng y).

     - Thời điểm đóng thầu: Lúc 08h00’, ngày 16/10/2017.

     - Bảo lãnh dự thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng y). Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng.

     - Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 08h10’ ngày 16/10/2017 tại phòng họp số 1, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 22 - Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng - Số 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

     Sở Khoa học và Công nghệ kính thông báo để các nhà thầu được biết và tham dự ./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập