Chương trình khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2025
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 18/09/2017 Lượt xem: 564

Xây dựng chương trình khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng là tất yếu để định hướng cho hoạt động nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng, giúp cho các nhà khoa học đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với thực tiễn sản xuất và đời sống của nhân dân thành phố, bám sát theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, làm cho khoa học và công nghệ trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển, phục vụ tốt cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trên cơ sở các Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 4948/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND thành phố; Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì phối hợp với các Sở ban ngành, các tổ chức, nhà khoa học trên địa bàn thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố Đà Nẵng rà soát, xây dựng và ban hành mới Quyết định số 5046/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2025. Các chương trình ban hành phù hợp với thực tiễn thành phố và bám sát Quy hoạch phát triển ngành KH&CN thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, vận dụng theo các Chương trình KH&CN quốc gia.

Một là, chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, với sản phẩm dự kiến: Các sản phẩm công nghệ sinh học được ứng dụng có hiệu quả và sản xuất thành công tại Đà Nẵng như các giống cây trồng, vật nuôi, các chế phẩm sinh học, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, phân bón sinh học ...; Các sản phẩm, vật phẩm chế biến từ tài nguyên sinh vật biển; Cơ sở dữ liệu về tài nguyên dược liệu; Các quy trình kỹ thuật và công nghệ tiên tiến về công nghệ sinh học ứng dụng trong xản xuất nông nghiệp, trong chẩn đoán, điều trị bệnh, sản xuất dược phẩm, bảo vệ môi trường; Các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, bài thuốc cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh; Các mô hình mẫu về ứng dụng công nghệ sinh học hiệu quả trong sản xuất và đời sống.

Hai là, chương trình “Nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển các ngành kinh tế kỹ thuật trọng điểm của thành phố Đà Nẵng”, với sản phẩm dự kiến:  Các quy trình, giải pháp công nghệ, bản vẽ thiết kế về các thiết bị, hệ thống tự động trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, y tế…; Các mô hình, thiết bị, robot và các sản phẩm công nghệ tiên tiến khác ứng dụng trong các ngành sản xuất; Các giải pháp về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, sản phẩm công nghệ số … phục vụ xây dựng thành phố thông minh (y tế thông minh, du lịch thông minh, nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh …); Các ứng dụng phần mềm cho khai thác dự liệu lớn; Các giải pháp và hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung ứng dụng cho hệ thống chính quyền điện tử; Các vật liệu mới.

Ba là, chương trình “Nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng thành phố môi trường và phòng tránh thiên tai”, với sản phẩm dự kiến: Các giải pháp để quản lý, quan trắc, xử lý chất thải môi trường đô thị, công nghiệp, nông nghiệp; Các mô hình sản xuất thân thiện môi trường; Các giải pháp kỹ thuật sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng; Các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, các mô hình, công cụ cảnh báo sớm thiên tai; Các cơ sở dữ liệu về tài nguyên rừng, biển; Các giải pháp, mô hình phục hồi đa dạng sinh học.

Bốn là, chương trình “Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y dược phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, với sản phẩm dự kiến: Các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh;  Các quy trình công nghệ sản xuất và sản xuất được một số thuốc có chất lượng tương đương với các thuốc nhập khẩu cùng loại có chất lượng cao; Danh lục các loài dược liệu trên địa bàn thành phố, trong đó có các loài quý hiếm cần được bảo tồn và các loài có khả năng phát triển; Các vùng dược liệu quy mô hàng hóa; Các bài thuốc Y học cổ truyền, các mô hình điểm về Y học cổ truyền.

(Ảnh: Hoạt động R&D tại Công ty CP Dược Danapha)

Theo Quyết định số 4948/QĐ-UBND, thành phố có 06 chương trình KH&CN, sau khi nghiên cứu rà soát, thành phố tập trung ban hành 04 chương trình trọng điểm.  Trong 04 chương trình này, không có Chương trình khoa học xã hội và nhân văn và Chương trình nâng cao tiềm lực KH&CN, mà các nhiệm vụ thuộc hai chương trình này sẽ để thực hiện theo các đề tài, dự án độc lập. Để triển khai có hiệu quả hơn, gắn kết nghiên cứu với thực tiễn với đời sống và sản xuất, Quyết định số 5046/QĐ-UBND vẫn ban hành Chương trình ứng dụng công nghệ sinh học, Chương trình KH&CN xây dựng thành phố Môi trường và bổ sung thêm các nội dung về sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và tiết kiệm năng lượng. Và tiếp tục chương trình về công nghệ thông tin, truyền thông, điện điện tử phù hợp với Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, bổ sung thêm các nội dung nghiên cứu về cơ khí tự động hóa và vật liệu mới. Bổ sung thêm chương trình nghiên cứu về y dược cổ truyền và y dược hiện đại. Các nội dung khác ngoài 04 chương trình thì căn cứ vào tình hình thực tế đề đề xuất theo hình thức đề tài độc lập.

Thời gian đến, ngày càng có nhiều cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đề xuất, đặt hàng nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng gắn với mục tiêu, nội dung của từng chương trình và kết quả sẽ các đạt được những sản phẩm đã nêu trong 04 chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm giai đoạn 2017-2025 và có những đóng góp thiết thực hơn cho phát triển chung của thành phố.

(Thùy Dương)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập