Thông tư 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Trang Ngày đăng tin: 21/09/2017 Lượt xem: 335

Thông tư 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng và thụ hưởng nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

(Nội dung Thông tư tại đây)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập