Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Lê Văn Hùng Ngày đăng tin: 20/09/2017 Lượt xem: 88

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trong năm 2017; trên cơ sở kết quả đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí thời gian, tài chính của tổ chức và công dân trong việc tuân thủ thủ tục hành chính,

Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, qua đó tham mưu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4930/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2017 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Bộ thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ gồm có 27 thủ tục phân làm 04 lĩnh vực. Cụ thể

1. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: 02 thủ tục

2. Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ: 13 thủ tục

3. Lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân: 08 thủ tục

4. Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 04 thủ tục

Để tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện, Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ được công khai trên tất cả các phương tiện truyền thông theo quy định

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập