Nghị quyết số 98/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Trang Ngày đăng tin: 07/08/2017 Lượt xem: 61

Nghị quyết số 98/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố về việc bãi bỏ Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành phố phê duyệt tiêu chí phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp

Nghị quyết số 98/2017/NQ-HĐND được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 07/7/2017 bãi bỏ Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành phố phê duyệt tiêu chí phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2017.

(Chi tiết nội dung văn bản tại đây).

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập