Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Trang Ngày đăng tin: 07/08/2017 Lượt xem: 483

Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố về quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cấc cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố

Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 07/7/2017 quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cấc cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2017 và thay thế Nghị quyết số 120/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015.

(Chi tiết nội dung văn bản tại đây).

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập