Nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Trang Ngày đăng tin: 07/08/2017 Lượt xem: 79

Nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố về quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh trên địa bàn thành phố

Nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017 quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh trên địa bàn thành phố

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 và thay thế Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 2.

(Chi tiết nội dung văn bản tại đây)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập