TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 02/08/2021 Lượt xem: 891

I. THÔNG TIN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

1

 Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh

Phó Giám đốc

3892823

linhntm@danang.gov.vn


II. CHỨC NĂNG

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.

III. NHIỆM VỤ

1. Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Mục II, Phần C, Phụ lục Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa và Công nghệ, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

2. Triển khai các hoạt động nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, năng lượng tái tạo phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

3. Thực hiện các hoạt động tư vấn,  dịch vụ về các lĩnh vực khoa học công nghệ, tiết kiệm năng lượng, định chuẩn năng lượng, kiểm toán năng lượng và bảo vệ môi trường cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập